İSİMLER VE İSİM TAMLAMALARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

İSİMLER VE İSİM TAMLAMALARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

 

1.    Sigaraya başladım tekrar

            1                            2

Gün yeni açılan paketti

                         3

Anıları yakıyordum ucundan

           4                                   5

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?

a) 1               b) 2            c) 3               d) 4              e) 5

 

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir ad yoktur?

a)      Bütün kitapları, bu kutucuğa yerleştirecektim.

b)      Kapının önünde bizi bekleyen kediciği kucakladım.

c)      Bu evdeki her odacıkta küçük bir yatak vardı.

d)      Oğlunun minicik adımları ona inanılmaz gibi gelmişti.

e)      Şu tepeciğin ardında büyük bir çiftlik var.

 

3.    Ayaklarımda

Akılsız başın derdi var

Sırtımı kamburlaştırdı

Çektiklerim

Önümde, sarp

Dik bir yol

Sonunu bilmediğim

Bu dizelerde ad durum eki almış kaç sözcük vardır?

a) 1        b) 2        c) 3        d) 4         e) 5

 

4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den (-dan)” eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

a)      Şiirden mutlaka bir ders çıkarmaya kalkmayalım.

b)      Yapıtlarından birinde bu kasabayı anlatıyordu.

c)      Bu cümleyi onun romanından almıştım.

d)      İzmir’den yıllar önce ayrıldığını öğrendim.

e)      Bu tabloyu karşı duvardan indirmişler.

 

5.    Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hal eki almıştır?

a)      Okyanusun dalgaları kadar kocaman umutlar içindeydim.

b)      Böyle insandan başka ne beklenirdi?

c)      Saçları çok çabuk uzuyordu.

d)      Seyirciler, şarkıcıyı yürekten alkışladılar.

e)      Okula gitmeden seninle konuşacağım.

 

6.

1.      Selçuklular, mimariye önem vermiştir.

2.      Pazarları ailece pikniğe gideriz.

3.      Hasta, ateşler içinde yanıyor.

4.      Bakan beyler sizi de kabul edecek.

“-ler, -lar” eki yukarıdaki cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır?

a)      Çoğul

b)      Soy

c)      Saygı

d)      Abartma

e)      Her

 

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlamada tamlayan, tamlananın neden yapıldığını bildirmektedir?

a)      Çalışma masasının üzerinde buruşturulup atılmış kağıtlar vardı.

b)      Güldüğünde inci dişleri dikkati çekiyordu.

c)      Takvim yapraklarını atmaz, biriktirirdi.

d)      Bu deri ceketi yeni almış galiba.

e)      Karşı tarafa bu asma köprüden geçiliyor.

 

8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad tamlaması kullanılmamıştır?

a)      Çocuğu iki yıl önce kızamıktan ölmüştü.

b)      Düşünceleri herkesin ilgisini çekmişti.

c)      Arkadaşların önce bu oteldeydi.

d)      Dertlerin bittiği biteceği yoktu burada.

e)      Kitabı bir ay sonra piyasaya çıkacak.

 

9.    “Biçimce çoğullanmamış, yani – ler, - lar eki almamış cins adların çoğul anlamlı kullanıldıkları da olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklenmez?

a)      Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan.

b)      Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

c)      Vapur, kayalık sahilimize uğramaya cesaret edemedi.

d)      Çağımızın en kolay, en rahat taşıtı uçaktır.

e)      Gülü seven, dikenine katlanır.

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarak kullanılmamıştır?

a)      Takım, bu maçta da dağıldı.

b)      Ordu, fındıklarıyla ekonomik etkinliğe sahiptir.

c)      Sınıf, bu söze kahkahayla güldü.

d)      Kafile, iki gün hiç durmadan yürüdü.

e)      Sürü, akşama doğru kente indi.

 

 

 

 

CEVAPLAR: 1.b    2.b    3.d    4.b    5.b    6.a    7.d    8.d    9.a    10.b

 

İSİMLER VE İSİM TAMLAMALARI İLE İLGİLİ TEST SORULARINA DEVAM ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Başarılar…

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !