KELİMEDE-SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI 7

KELİMEDE-SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI 7

 

61.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

a)      Ressam doğaya bakar ve güzellikleri tuvaline aktarır.

b)      Yazar, romanları ile okuyucusunun gönlünde taht kurdu.

c)      Ocak ayında gerçekleşen Ay tutulmasını izlediniz mi?

d)      Bizler sorumluluklarımızın bilincinde olursak yaşamı kolaylaştırmış oluruz.

 

62.  “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a)      Bu mallar elimize çok ucuza düştü, diyebilirim

b)      Eskiden büyüktü, şimdi düştü ve fakirleşti.

c)      Bir anlık dalgınlığından yaralanıp onu da tongaya düşürdük.

d)      Çocuk, vazoyu da düşürüp kırmasın mı?

 

63.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı diğerlerinden farklıdır?

a)      Bazen şakaları bile kaldıramam.

b)      Kimi zaman ayın hareketlerini izlerdik.

c)      Ara sıra okula gitmediğini babası da biliyordu.

d)      Sık sık güreşlere katılması, kendini yorgun düşürmüştü.

 

64.  “yanık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a)      Sofrada bir dilim yanık ekmek vardır.

b)      Kulağımıza bir ozanın yanık sesi geliyordu.

c)      Ocaktaki odunlar  hala yanık durumdaydı.

d)      Burnuma yanık koksusu geliyor, dedi.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt anlamlı kelimeler yoktur?

a)      Eskiden fakirlik vardı, şimdi doyumsuzluk…

b)      Çok okuyan kişi elbette daha az yanılır.

c)      Dostlar, hem iyi hem de kötü günde yanımızdadır.

d)      Önce kitap okudu, sonra film seyretti.

 

65.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcülerden hangisi “terim” değildir?

a)      Yazının önemli bir bölümünü onun portresine ayırmıştı.

b)      Yeni çıkan kitabımla ilgili eleştirileri okudum.

c)      Olayları hikaye etme, üstün bir yetenek işidir.

d)      Edebiyat sanatı insanlardaki ruh inceliğini ortaya çıkarır.

 

66.  “ince” kelimesi hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a)      Kızlar halı dokurken ince düşüncelere dalmışlardı.

b)      İnce ipek ipliklerle halılar daha güzeldir.

c)      Halı dokumak, herkesin beceremeyeceği ince bir iştir.

d)      Hali satıcısının ince davranışı müşteriyi etkiledi.

 

67.  “yarın” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamada kullanılmıştır?

a)      Tören yarın erken başlayacak.

b)      Her insan yarını düşünmelidir.

c)      Size yarından önce gelemez.

d)      Seyahatini yarına erteledi.

 

68.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

a)      Terliyken soğuk bir şey içme.

b)      Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı.

c)      Önerilerimizi soğuk karşılayacağını sanmıyordum.

d)      Soğuk sütten yoğurt yapılmaz.

 

69.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a)      Bana karşı davranışları oldukça soğuktu.

b)      Ceyhan’ın tatlı suyu Akdeniz’in tuzlu sularına karışır.

c)      Tatlı bir gülümseme gönül kazandırır.

d)      Yalnız kalınca gurbet acı geldi.

 

70.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?

a)      Petrol ürünlerinden benzine zam geldi.

b)      Türk tarihinde, Çanakkale Savaşı’nın yeri önemlidir.

c)      Alfabenin yirmi dördüncü harfi t’dir.

d)      Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.

 

 

 

 

CEVAPLAR:  61.d    62.d    63.d    64.b    65.d    66.b    67.b   68.c    69.b    70.d

 

KELİMEDE-SÖZCÜKTE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARINA DEVAM ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Başarılar…

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !