SÖZCÜĞÜN YAPISI (EK,KÖK,GÖVDE) İLGİLİ TEST SORULARI 1

 

BU SAYFAYI YENİ SİTEMİZE TAŞIDIK

>>> TIKLAYIN <<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖZCÜĞÜN YAPISI (EK,KÖK,GÖVDE) İLGİLİ TEST SORULARI 1

 

1. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?

a)      Benim doğduğum köyleri

Geceleri eşkıyalar basardı

b)      Kurşunlar sıkılır göklere doğru

Serçe yavruları  yuvasında titrer

c)      Kediler halıları parçalıyor

Kırmızı bir ışık düşüyor yere

d)      Alnından öpmeye gidiyorum

Evleri balkonsuz yapan mimarların

e)      Önce çaresizlik çaldı kapıları

Sonra da yoksulluk

 

2. “Hem ad hem de eylem olarak kullanılan, aralarında anlam ilişkisi olan köklere ortak (kökteş) kök denir.”

      Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi kökteş sözcüktür?

a)      Her zaman olduğu gibi güreşçimiz birinci oldu.

b)      Her toplumun kendine özgü töreleri var.

c)      Sonunda dünyadaki duvarlar yıkıldı.

d)      Adamın saldırgan bir kişiliği vardı.

e)      Aramızdaki iletişim tamamen bitmişti.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş” eki, farklı bir görevde kullanılmıştır?

a)      Uslanmış gönüllerde ateşler yansın.

b)      Şair, değinilmemiş konulara değinmeli.

c)      Üşümüş ellerini ovuşturmaya başladı.

d)      Bir köşede okunmuş kitap satardı.

e)      Ağlamakmış kaderi, ben ne yapayım!

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır?

a)      Belirsiz bir soluk alıp verişin var.

b)      Bir sevdiğin vardı, duyardım.

c)      Senden kopardım çiçeklerin en solmazını

d)      Yarım bırakılmış bir sevgimiz var

e)      Sana beğendirmek zorundayım kendimi

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, aldığı ekle tür değişikliğine uğramıştır?

a)      Ön bahçeye elma fidanları dikilmişti.

b)      Sessizlik, sinirlerimizi yıpratmaya başladı.

c)      Mahalledeki yangın herkesi telaşlandırdı.

d)      Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldı.

e)      Kardeşim giyinmiş, bizi bekliyordu.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, iyelik eki almamıştır?

a)      Tenin buğdaysı, gözlerin zümrüt ormanı

b)      Uykusu mu ağır bilmem, sabah güneşinin.

c)      Yoktu cebinde parası; ama umutları vardı.

d)      Gönül yarası bu, kolay kolay iyi olmaz.

e)      Denizin dalgası gibi karışıktı saçların

 

7. Sergi açmak için büyük ve aydınlık bir salon

       1         2                  3              4

istiyormuş.

        5

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

a) 1            b) 2         c) 3           d) 4             e) 5

 

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, adın belirtme durumu ekini almıştır?

a)      Dünyayı, gönlünce gezip dolaşmak istiyordu.

b)      Arabanın camı iki yerden çatlamış.

c)      Okulu durağa çok yakındı.

d)      Görüşleri son derece isabetliydi.

e)      Sorunları her gün biraz daha artıyordu.

 

9. Bilimsel gelişmelere duyarsız kalan körler vardır.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

a) bilimsel                     b) gelişmelere                  c) duyarsız                   d) kalan                 e) vardır

 

 

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yüklem, sıfattan “-l” ekiyle türetilmiş bir sözcük değildir?

a)      İp bu kısımda daha da incelmişti.

b)      Bu olaydan sonra da daha doğrulamadı.

c)      O da bu dönem yazarları arasında sivrildi.

d)      Demir bu yüke dayanamayıp eğrildi.

e)      Sabahleyin erkenden yola koyulduk.

 

 

 

 

CEVAPLAR: 1.b    2.a    3.e    4.c    5.c    6.a    7.d    8.a    9.e    10.b

 

SÖZCÜĞÜN YAPISI (EK,KÖK,GÖVDE) İLE İLGİLİ TEST SORULARINA DEVAM ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Başarılar…

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !